บริษัท เอชเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งสินค้าคุณภาพสูงจาก HKS Japan
 บริษัท เอชเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด
banner-about-us
By Vehicle

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย HKS (THAILAND) CO., LTD. ตามนโยบายเว็บไซต์ต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ HKS รวมถึงการให้ข้อมูลร้านค้าตัวแทนและการลงทะเบียนรับประกันสินค้าแบรนด์ HKS

ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษา

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบของคุกกี้และการจัดเก็บบนระบบที่ท่านมีการใช้บริการทั้งทางตรงและระบบอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน และถูกจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดตามหลักการขั้นพื้นฐานของการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

ทางบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ชื่อ
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมลล์
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ทีมงานให้ความสำคัญและตระหนักต่อการเปิดเผยข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทีมงานไม่มีนโยบายการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านเปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลอื่น รวมถึงองค์กรภายนอกต่างๆเพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขายหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ รวมถึงกรณีคำร้องจากผู้ได้รับอำนาจในการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถเรียกดูได้ในภายหลัง

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถปิดกั้นการทำงานของคุกกี้หรือลบข้อมูลคุกกี้ที่มีการจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยการกำหนดค่าการทำงานของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำสามารถติดต่อบริษัท HKS (THAILAND) CO., LTD. เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ทันที
ผ่านทางอีเมลล์ info@hksthailand.com หรือเบอร์โทร 0-2116-4700

นโยบายคุกกี้

*ภาษาที่แสดงของเนื้อหาส่วนนโยบายคุกกี้จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ใช้