บริษัท เอชเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งสินค้าคุณภาพสูงจาก HKS Japan
 บริษัท เอชเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด
banner-about-us
บริษัท เอชเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544 ในฐานะสาขาของ
บริษัทฯแม่ที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นฐานในการดูแลลูกค้าในภูมิภาค อาเซียน ทั้งหมด บริษัท ฯ ให้บริการในการจัดจำหน่ายสินค้าของ HKS ให้กับตัวแทนและลูกค้าทั่วไป ให้บริการ การให้คำปรึกษาข้อมูลด้านเทคนิค และบริการหลังการขายอื่นๆ สำหรับประเทศไทย การตกแต่งหรือโมดิฟายด์เครื่องยนต์ดีเซลได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ดังนั้นเราจึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาชุดท่อไอเสียเพื่อให้เหมาะกับรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย และมีการพัฒนาสินค้าอื่นๆรวมถึงกล่องจูนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทาง HKS ได้มีการคัดเลือกและอบรม ตัวแทนจำหน่ายของเราทุกรายให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน ทั้งการจูนสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล 

เรามีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 180 รายกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั่วประเทศ และในอนาคตเราจะขยายตัวแทนออกไปให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ 
factory-about-hks
ในปี ค.ศ 1973 บริษัท เอชเคเอส ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มุ่งหวังที่จะผลิต คิดค้น และพัฒนา ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขัน บริษัทได้เป็นผู้นำในการพัฒนาชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพื่อการแข่งขันมากว่า 40 ปี

ธุรกิจของ HKS คลอบคลุมถึงการออกแบบ การพัฒนา การผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการแข่งขัน อุปกรณ์ต่างๆของเทอร์โบ และลูกเทอร์โบ ระบบท่อไอเสียแบบต่างๆ ชุดช่วงล่างและโช๊คอัพ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ และอื่นๆอีกมาก

HKS ได้คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ด้วยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ อย่างยาวนานกว่า 40 ปี
ไม่เพียงแค่ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับลูกค้าทั่วไปเท่านั้น เรายังเป้นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้ผลิตรถยนตือีกจำนวนมาก รวมถึงการคิดค้นและพัฒนา เทคโนโลยีต่างๆเพื่ออนาคต อาทิเช่น การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนสำหรับ แกสธรรมชาติ (CNG/NGV และ LNG ) และเครื่องยนต์ Hybrid อีกด้วย