BLOW OFF
SUPER SQV SERIES
APPLICATION CHART (check for applicable cars)
Suction Return Kit
  • ในตัวชุดโบล์วออฟ อากาศที่ออกจากโบล์วออฟจะย้อนกลับเข้าระบบ โดยใช้ท่อดูดอากาศนี้กลับเข้าระบบเหมือนรถยนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งโบล์วออฟ
  • เสียงที่ออกจากโบล์วออฟจะเบาลง เสียงที่ดังขึ้นจะมาจากการดูดอากาศเข้าของกรองอากาศ

[การติดตั้ง]


BP5(W/0 cover)
 
GRB
 
CZ4A

ชิ้นส่วน SUPER SQV

SF120-G(สี: ทอง) เป็น Fin ที่เหมือนกับ Fin ที่ได้จากชุดโบล์วออฟ มีเสียงที่เร้าใจตั้งแต่บูสต่ำจนถึงบูสสูง
SF100-P(สี: ม่วง) เป็น Fin ที่มีเสียงแตกต่างจาก Fin ที่ได้จากชุดโบล์วออฟ

 
SF120-G
(ไม่มีตัวโบล์วออฟในชุด)

SF100-P
(ไม่มีตัวโบล์วออฟในชุด)

หัวเปลี่ยนชุดย้อนกลับโบล์วออฟ

เป็นหัวเปลี่ยนสำหรับชุดย้อนกลับ สามารถใช้ได้กับ "Super SQV Kit" และ "Super SQV Racing"

การใช้งาน

● สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการเปลี่ยน Fin ในชุดโบล์วออฟ สายยางขนาด φ19 หรือ φ20 สามารถใช้ได้กับชุดย้อนกลับ

ตัวกรองสำหรับโบล์วออฟ

ชุดแหวนสำหรับโบล์วออฟ

เป็นชุดแหวน C-Ring และ O-Ring เพื่อยึดโบล์วออฟกับหน้าแปลน 

 

* ชุดแหวนนี้มีอยู่ใน "Super SQV Kit" และ "Universal Super SQV Kit"

UNIVERSAL PIPE/UNIVERSAL FLANGE

ท่อสำหรับโบล์วออฟ

(*เป็นสินค้าที่จะหยุดผลิต โปรดติดต่อ HKS(THAILAND) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม๗

หน้าแปลนโบล์วออฟ

(*ข้อควรระวัง: หน้าแปลนอาจต้องผ่านการเชื่อมและดัดแปลงสำหรับการติดตั้ง)

EIDS

เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับ จากการที่ค่าแอร์โฟร์เปลี่ยนไป เนื่องจากมีการติดตั้งโบล์วออฟ EIDS สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้

*สามารถใช้แก้ปัญหาได้กับรอบเครื่องไม่นิ่งจากค่าแอร์โฟร์เปลี่ยนไปเมื่อลิ้นมีการปิดเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาจากสาเหตุอื่นนอกจากนี้ได้