BLOW OFF
SUPER SQV SERIES
APPLICATION CHART (check for applicable cars)


  SUPER SQV RACING

 

  • รุ่นใหม่สำหรับ โบลวออฟแบบ เรสซิ่ง 
  • แข็งแรงด้วยวาล์วเหล็กชิ้นเดียว (วาล์วแบบพิเศษสำหรับรุ่นนี้เท่านั้น) สำหรับรถที่มีแรงม้าสูง การใช้แรงดันบูสต์สูงหรือเพื่อใช้ในการแข่งขัน
  • ให้การทำงานแม่นยำสูงสุดแม้ใช้แรงดันบูสต์สูง

 

* นี่คือประเภททั่วไปดังนั้นคุณต้องใช้หน้าแปลน SQV และท่อสำหรับการติดตั้ง