ENGINE
ENGINE PARTS
APPLICATION CHART (check for applicable cars)


  Metal Head Gasket

ประสิทธิภาพของปะเก็นฝาสูบ

เมื่อเสื้อสูบและฝาสูบไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกัน ถึงแม้จะมีการขันน๊อตฝาสูบให้แน่น จะเหลือช่องว่างระหว่างผิวสัมผัสและแรงดันบนผิวสัมผัสไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ นอกจากนั้น แรงดันจากการเผาไหม้และการสั่นสะเทือนจากการขับขี่ พื้นผิวสัมผัสจะมีการเปลี่ยนแปลงและกระแทกกันตลอดเวลา ปะเก็นฝาสูบที่ดีจะต้องกระจายแรงกดให้เท่ากันทุกพื้นผิว และคงระยะห่างของผิวสัมผัสด้วยแรงกดที่เหมาะสม

* อัตรส่วนกำลังอัดเป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าเดิมที่ได้จากการใช้ปะเก็นฝาสูบและลูกสูบเดิมจากโรงงาน

METAL HEAD GASKET

STOPPER TYPE HEAD GASKET

การกันรั่วแบบแรงอัดสูงในห้องเผาไหม้เกิดจากการใช้ Stopper ไปสร้างสิ่งกีดขวางภายในปะเก็นเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดรั่วออกมาได้ การสร้าง Stopper ทำให้สามารถพับปะเก็บได้เล็กและในขณะเดียวกันก็ให้ความแข็งแรงที่สมบูรณ์ ด้านเรียบของปะเก็นจะเรียบมากทำให้ Stopper สามารถใช้ในพื้นที่แคบอย่างในห้องเผาไหม้เพื่อป้องกันการรั่วได้มีประสิทธิภาพที่สุด เปรียบเทียบกับปะเก็นอย่างอื่นที่มีความหนาเท่ากัน ปะเก็นของ HKS จะมีชั้นที่มากกว่าซึ่งจะทำให้ยืดหยุ่นได้ดีกว่าและกันรั่วได้ดีเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานและสั่นสะเทือน  

Opposed Bead Stopper Type

ถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับการบิดตัว ปะเก็นแบบนี้จะป้องกันการรั่วได้ดีกว่า ปะเก็นแบบ Opposed Bead Stopper จะมีแรงกดที่พื้นผิวสมดุลกว่า

 

Independent warter hole type

รูทางเดินน้ำและรูน๊อตฝาสูบจะมีร่องที่แยกจากกัน เป็นเทคโนโลยีทั่วๆไปจากวงการแข่งรถ ทำให้สามารถลดความร้อนที่เกิดจากการรั่วของแก็ซจากเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงได้ ด้วยการออกแบบใหม่ของร่องรอบๆรูทางเดิน้ำและรูน๊อตฝาสูบทำให้ป้องกันการแตกรอบๆรูน๊อตฝาสูบได้

 

BEAD TYPE HEAD GASKET

ร่องของปะเก็นจะถูกใช้เพื่อรักษาแรงกด และป้องกันการรั่วในห้องเผาไหม้ได้ดี HKS ได้ทำการออกแบบลักษณะร่องและความสูง เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้ปะเก็นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด