ENGINE
ENGINE PARTS
APPLICATION CHART (check for applicable cars)
  Fine Tune Timing Belt

เป็นสายพานราวลิ้นที่เหมาะสมใช้งานกับ HKS Slide Cam-Pulley ชุดสายพานนี้มีความแข็งแรง สามารถรับเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าและรอบจัดได้

  • เป็นชุดสายพานที่มีความทนทานเหมาะกับการใช้งานในเครื่องยนต์ต่างๆ และถูกออกแบบให้ทนความตึงในสภาวะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงได้
  • ชุดสายพานรุ่นอื่นจะทำแรงกดจากผิวด้านนอกไปสู่ฟันของเฟืองแคม ซึ่งส่งผลให้มีความตึงที่เฟืองไม่เพียงพอ แต่ HKS ได้ออกแบบแม่พิมพ์สำหรับชุดสายพานนี้เพื่อให้ได้รูปแบบที่พอดีกับฟันของเพืองแคม ทำให้ไม่เกิดความตึงที่มากเกินไปและสามารถลดการกระโดดของสายพานที่เครื่องยนต์รอบสูงๆได้
  • ฟันของชุดสายพานทำจากยาง H-NBR ซึ่งมีความทนทานสูง
  • ทาง HKS มีชุดสายพาน Balancer สำหรับเครื่องยนต์ 4G63 ซึ่งจะรวมการทำงานของสายพานราวลิ้นและสายพาน Balancer เข้าด้วยกัน มีผลทำให้เครื่องยนต์และตัวถังรถรับภาระน้อยลง
* วัสดุ และ/หรือ การใช้แม่พิมพ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน

* ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนสายพาน Balancer

สายพาน Balancer ถูกออกแบบมาเพื่อลดการสั่นของเครื่องยนต์โดยการทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เครื่องยนต์สั่น เมื่อใช้เครื่องยนต์ที่รอบสูง เช่นในการแข่งขัน การสั่นสะเทือนจะเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้เกิดภาระกับสายพาน Balancer นอกเหนือจากนั้น สายพาน Balancer จะหมุนที่ความเร็วสองเท่าของข้อเหวี่ยงเป็นผลให้สายพาน Balancer เกิดการยืดตัวเร็วกว่าสายพานอื่นๆ การยืดตัวของสายพาน Balancer จะทำให้สายพานหมุนไม่สมดุลกับข้อเหวี่ยง ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและนำไปสู่การขาดของสายพานในที่สุด HKS จึงได้แนะนำให้เปลี่ยนสายพานราวลิ้นและสายพาน Balancer พร้อมกัน เพื่อให้การทำงานของสายพานนั้นสมดุล เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุของสายพาน