HKS Thailand supply of high quality products from Japan.
 HKS (THAILAND) CO., LTD.
banner-about-us
Dealers
16.12.2020
CAMPAIGN
New Product LEGAL MUFFLER MAZDA 3 HB 2019 CARBON TAIL DUAL
บริษัท เอชเคเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544 ในฐานะสาขาของ

บริษัทฯแม่ที่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นฐานในการดูแลลูกค้าในภูมิภาค อาเซียน ทั้งหมด บริษัท ฯ ให้บริการในการจัดจำหน่ายสินค้าของ HKS ให้กับตัวแทนและลูกค้าทั่วไป ให้บริการ การให้คำปรึกษาข้อมูลด้านเทคนิค และบริการหลังการขายอื่นๆ สำหรับประเทศไทย การตกแต่งหรือโมดิฟายด์เครื่องยนต์ดีเซลได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ดังนั้นเราจึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาชุดท่อไอเสียเพื่อให้เหมาะกับรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย และมีการพัฒนาสินค้าอื่นๆรวมถึงกล่องจูนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ทาง HKS ได้มีการคัดเลือกและอบรม ตัวแทนจำหน่ายของเราทุกรายให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน ทั้งการจูนสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซล